Aranyasszonyok, Tradíciók

Boldogasszony Hagyományaink, Hiedelmek és Tradíciók

Az egyes minőségek az évkörön jeles napokhoz kötődően is megtalálhatók, az évkörön végighaladva mindig az adott minőséggel kapcsolódva, azt önmagunkban ébresztve, a szakrális hagyományokat újra élve haladhatunk, az év során önmagunk egy teljesebb minősége felé.

Ahogy a felébresztett emlékezeted visszaidézi az ősi asszonyi tudást, visszatanulod önmagad összerendezésének módját, kimozdíthatatatlan tengellyé leszel magad is, visszatérsz női erődbe, képessé válsz az élet minden területének harmonikus összerendezésére, de legfőképpen a kapcsolataid felemelésére, a szeretettel és jelenléttel való gyógyításra, az áldott erejű teremtésre, a kreatív alkotásra.

Hogyan válik élhetővé a Tradíció?

Az egyik legfontosabb kérdés az, hogyan lehet kinyitni és megismertetni az örök női  bölcsességet, a szakrálális női tudásokat, úgy, hogy ahhoz kapcsolódni tudjon a mai ember? Nő és férfi egyaránt. Hogyan lesz élő és élhető a hagyományos Élet Rend Szer?. Az Aranyasszony tradíció legfőbb tanítása a szakrális életrend, a természet ciklusos változási rendje alapján élt élet, megvalósított küldetés. Fontos az összekapcsolódás, fontos az egymásratalálás és egymás erősítése, a közösen szőtt szeretet háló fenntartása és ápolása. Igen, a mai körülmények között.

AZ ÉVKÖR a belső alkímia útján az önmegismerés és önújrateremtés eszközévé IS ! válik.

Gyertyaszentelő Boldogasszony…Február

Mária tisztulásának napján arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után  bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A világ világosságával való azonosulás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. Gyertya világított  az újszülött mellett, a súlyos beteg mellett is gyertyafénynél virrasztottak, hogy az ördög ne tudjon győzedelmeskedni.

Ha a medve a napsütésben meglátja az árnyékát, és megijedvén visszabújik barlangjába, elnyúlik a tél; de ha nem, korai tavaszra számíthatunk.

Gyümölcsoltó Boldogasszony…Március

Mária méhében megfogan Jézus. Tavaszi Napéjegyenlőséggel ünnepelték őseink, hiszen nevezik Őt egyes helyeken Tavaszi Máriának is. A Boldogasszonyság magába foglalja a Fény őrzését, annak visszaadását, Ő a kapuja életnek- halálnak, Ő a Föld, melyből minden földi élet sarjad és Ő az, aki befogadja a már nem használt testet, hogy újra születhessen általa. Óvja, védi a föld teremtményeit.

Ültetni a kertben, megszentelni a földeket. A visszatérő gólya a hosszú élet szimbóluma. A fecske érkezik, megszentelt madár, aki elhozza a tavaszt, az újjászületést, reményt és gyógyulást.

Sarlós Boldogasszony…Július

Mária méhében megmozdul Jézus. A BŐSÉG ünnepe, mely az élet megfosztásával kezdődik, hogy az élet táplálásával folytatódjék. Ami termőre érett, aratásra készen várja az új életet. A gabona életének a kaszás vet véget, hogy új életben tovább éljen a kenyérben az élet, mely éltet téged. Itt kezdődik a betakarítás öröm ünnepe, s tart egészen ősz végezetéig, amikor is a szőlő és a kukorica is betakarításra kerül. Péter-Pál napján szakad a búza gyökere, a hagyomány szerint. Az életet jelentő új kenyér előtti tisztelet szállt generációról generációra.

Nagyboldogasszony…Augusztus

Mária halála és mennybe menetele. Mária-virrasztás: A Mária-virrasztás régi magyar hagyomány, amely azon a hiten alapul, hogy ezen a napon a napfelkeltében meg lehet látni a „Napba öltözött asszonyt”.

Virágszentelés: Az egész magyar nyelvterületen élt a nagyboldogasszonyi virágszentelés, virágáldás népi szokása, amikor is virágszentelést tartanak, megszentelt illatos füveket és virágokat helyeznek a koporsókra, templomokba, csecsemő bölcsőjébe, az új ifjú pár ágyába.

Kisboldogasszony…Szeptember

Szűz Mária születésének napja. Boldogasszony ágya: Ekkor kellett szedni a gyógyfüveket, kiszellőztetni a téli holmikat, a ruhaféléket, hogy a moly beléjük ne essen.

Gyógynövényáldás: Ez időben szedett gyógynövényeknek különleges gyógyító hatást tulajdonítottak. A búzát is ekkor kell megszellőztetni, hogy ne legyen dohos, és ne essen bele a zsizsik. Ilyenkor „ültették a tyúkokat”, hogy az összes tojásukat kiköltsék.

Olvasós Boldogasszony…Október

Rózsafűzér Királynője, az elcsendesedésre és a befelé figyelésre figyelmeztet. A természet is ezt a példát mutatja. Megtörténtek a betakarítások, az érett gyümölcsök a kosárban pihennek. Megköszöntük a bőséget, ami adatott, s elkezdünk befelé figyelni. Amikor szent olvasót imádkozom a szeretet, az erő, a szépség, az állhatatosság, a jóság, a tisztaság, mind Ő, de egybe olvadva vele, én magam vagyok. Imádkozni olyan, mint meditálni, vagy révülni.

Földtiltó-vagy Eketiltó Boldogasszony…December

Szeplőtelen fogantatás. A téli időszakban eljött az ideje a pihenésnek. Vége az őszi munkáknak, tessék befelé figyelni. Földanya teste magába fogadta a magokat,  pihennek, s belső fejlődésen haladnak keresztül a kikeletig. Ez a vég és a kezdet állapota. A halál és újjászületés misztériumára mutat nekünk példát. Megélhetjük a Mag őrzésének állapotát (Magyarság – Magság). Boldogasszonyunk védelmező palástja, mely őrzi, védi, óvja a Kárpát hazát és a benne élőket.

Az Aranyasszony minőség egyszerre a legmagasztosabb női idea és az az érdemes cél, amelyet megvalósítani nőként születtünk.

A NŐ tudás őrző, de ehhez a nőnek fel kell ébrednie.

Fel kell ébrednie a több évezredes álomból, mely sokszor rémálommal volt egyenlő. S nem a bosszú vagy neheztelés ideje jött el, hanem a megbocsátással teljes, szeretettel teli továbblépésé. A valódi női bölcsességgel teli erő születik bennünk újjá a Földön. 

Ebben segít az AranyAsszony Iskola.

Olvass tovább az első évfolyamról, ami az AranyAsszony évkörével indul 2022. novemberében>>>

Szólj hozzá!