Keresés
Close this search box.

AranyAsszony ébredjen benned!

Női minőségek, teljesség, szakrális női életrend, életelvek és ciklusosság az Évköri Tanítások mentén. Fedezd fel a fényünnepeinket, Boldogasszonyainkat, élő női hagyományainkat! Közösség, írott anyagokat, előadások és online folyamatok segítenek, hogy megéld szakrális nőiséged!

Pozsgai Nikoletta

Mit jelent és mit képvisel az AranyAsszony Iskola?

A magyar szakrális örökség, szellemi hagyaték és néprajzi gyűjtemény, magyar nőiségtörténelem és a magyar nő sorstörténete, értékei, tudáskincsei, beavató hagyományai. Mindezeket az AranyAsszony Tradíció hagyományvonala őrizte meg évezredeken át.

A magyar szakrális örökség, szellemi hagyaték és néprajzi gyűjtemény, magyar nőiség történelem és a magyar nő sorstörténete, értékei, tudáskincsei, beavató hagyományai. Mindezeket az AranyAsszony Tradíció hagyományvonala őrizte meg évezredeken át. A szakrális női tudás és az ősi női életelvek tanításainak rendszerbe foglalt átadását, a hagyaték őrzését a Tradíció felkérésére Pozsgai Nikoletta vállalta. 

Mindezek nyomán 2013-ban létrejött az AranyAsszony Iskola, melynek alapítója és első vezetője lett. Munkássága és küldetése nyomán, az AranyAsszonyok vonalán az ősiséget köti össze a modernitással, egészíti ki értelmező szakmaisággal, a kollektív nőiség és az asszonysorsi mintázatok kutatásával, a női blokkok transzgenerációs hátterének oldásával és a morfogenetikus mezőben végzett rendszerállító munkásságával.

Az AranyAsszony Iskola a női tudásaink évkörbe rendezett átadása mellett az első önismereti és nőiségismereti évfolyamán túl női segítőket képez a régi Rima és Aranyasszonyi hagyományoknak is megfelelően. Olyan életútkísérőket, akik velük született tehetségeiket lelkük elhívására alapozva, küldetésként segítik nőtársaikat, a férfiakat, a gyermekeket, családokat és a családon kívül kerülteket. 

Kiemelkedő szerepet vállalt az AranyAsszony Iskola a női közösségek helyreállításában, mert a nők számára oly fontos megtartó erő, asszonytársi támasz az idők során elveszett, sérült. Ahol pedig helyreáll a női minőség, ott a család és a nemzet is gyarapodik.

A női minőség az élet elve:
A Nő Növekszik, Növel és Növeszt, Gyógyít, Gyarapít, Egybe Szeret és Felemel!

Ahogy nőként ráébredsz lélekazonos női minőségedre, úgy indul el női sebeid gyógyulása, úgy bontakozik ki a benned élő Istennő, és úgy erősödik benned az élet elve. Egyre tisztábban élheted meg azt a nőt, akivé születtél válni! Lényedben hordozod a szerelmetes lényeget: Boldog Asszonynak jöttél lenni! Minden kettősséget EGYbe szeretni, önmagadat és a világot boldogságba emelni!

Örök Női Bölcsesség​

Az asszonyok magukban hordozzák a generációról-generációra átadott bölcsességet, ősi tudást és erőt. A nőiség fénye és vele a női teremtő erő egyre erősödik és nyeri vissza régen elveszett, eltagadott, de mindvégig meglévő lényegi eszenciáját és ősi tudását.

Az örök női bölcsesség tanításai, az AranyAsszony kozmológia és kozmogenezis, a szakrális női életrend és női életelv tanításai, gyakorlati szertartásai, a női egészség teljes rendszere az AranyAsszony Iskola alapkövei.

Ébredő Nőiség​

Az AranyAsszony Iskola legfőbb célja a magyar nőben élő sejt -és lélekszintű emlékezetet ébreszteni, az örök női bölcsességet életté tenni. Az AranyAsszonyi tudás ott él minden magyar nőben! Ébredésével együtt emelkedik a nőiség régi fényébe, erejébe. 

Ahogy a női lényegi eszencia, mely minden nőben, minden asszonyban benne rejlik, felébred, úgy talál a nő önmagára, látja meg létének igaz mozgatórugóit, életének fő feladatait, családjában betöltött szerepét és úgy vonzza magához az igaz eszenciájára ráébredt férfit, vagy teremti azzá a mellette élő férfit. 

Globális tudás​

Az ősi női tudás a Föld egészén jelen volt és jelen van ma is. Minden kultúrkorszakban anya-hitű népeknél élt és él a hagyománya. Bölcsességét őrzik mindazon nők, akik az Istennőkultuszok, az AnyaIstennő, nálunk a magyarságban Nagyboldogasszony hitében éltek és élnek. 

Az ősi és egyetemes tudás sok darabra hullott. A szakrális ősiség maghari női vonalát őrző AranyAsszony Tradíció élő és éltető, a nőiséget és vele az életet szolgáló hagyományvonal. 

"Ahol helyreáll a női minőség, ott a család és a nemzet is gyarapodik." - Pozsgai Nikoletta

Mit jelképez az Aranyasszony minőség?

„Az Aranyasszony IstenAnya égi minőségét valósítja meg földi kelyhében, lelke templomában a testében.  Lényében megtestesíti a legfőbb női életelvet és terjeszti ki a környezetében. Az Aranyasszony minőség a földi síkon megélhető legmagasabb szintű női teljességet jelképezi. A női teljesség virága minden nő méhéből virágzik ki,  táptalaja a FöldAnya, s a női őserő – a földön valaha élt nők, asszonyok egyetemes tudása, az örök női bölcsesség. 

Az Aranyasszony minőség egyszerre a legmagasztosabb női idea és az az érdemes cél, amelyet megvalósítani nőként születtünk. Az AranyAsszonnyá válás a női szakrális életút, melyen az aranyasszonyi minőség egyre magasabb kifejlesztésén munkálkodunk minden nap minden percében. Nincs ettől nagyobb megtiszteltetés mint szolgálni ezt a bennünk és álalunk kibontakozó Isteni Női minőséget.” – Pozsgai Nikoletta

Kérd az Ébredő Aranyasszony cikksorozatot és indulj el az úton!

Kíváncsi vagy a háttérre? Új vagy és sok az újdonság? Kattints a gombra és kérd az Aranyasszony cikksorozatot, ahol választ kapsz a legfőbb kérdéseidre!

Iratkozz fel a hírlevélre és értesülj a legfrissebb hírekről, érdekességekről!

Itt osztom meg veled az újdonságokat, kulisszatitkokat, izgalmas ajánlatokat és történeteimet. Kötelező eleme a postaládádnak, lelked meghálálja.

Ébredj hát! "NŐ VAGY!"

Az Aranyasszony Tradíció újra összekapcsol szakrális tudásoddal, az asszonyi bölcsességgel, női teremtő erőddel; segít női szerepeidet, minőségeidet felismerni; a hozzájuk fűződő megtapasztalásokat behívni és megélni; a nőiséged csodáját felfedezni és ünnepelni. A szeretet terében, női sebeidet gyógyítani. Kapcsolódni és újra alkotni az élet felfeslett szövetét, újjáteremteni az életet. Megérkezni a kiapadhatatlan női erőforrásaidba, nőként teljes életet élni, Boldog Asszonnyá válni és boldogságba emelni. 

Mindezt női körben, a közösségi minták együtt gyógyuló erő terében. Felelősséggel, tudatosan, egyre teljesebb önmagadként, betöltve azt, amire nőként születtél. 

Ahogy a felébresztett emlékezeted visszaidézi az ősi asszonyi tudást, visszatanulod önmagad összerendezésének módját, kimozdíthatatatlan tengellyé leszel magad is, visszatérsz női erődbe, képessé válsz az élet minden területének harmonikus összerendezésére, de legfőképpen a kapcsolataid felemelésére, a szeretettel és jelenléttel való gyógyításra, az áldott erejű teremtésre, a kreatív alkotásra. ”

Mi mindent ad számodra az AranyAsszony Iskola?

Beavató utat, s ezzel

Vezetőt, Kísérőt, s ezzel:

Támogató Női Erő Kört, s ezzel

Kezdd el egy női Évkörös programon velünk az utadat

Az AranyAsszony Évköre 12 + 1 hónapon át mutatja be a női teljesség szakrális útját. Az egyes női minőségeink, női archetípusaink mutatkoznak meg előttünk. A magyarság számára oly fontos ősi gyökerek mellett, azokat kiegészítően az egyetemes nőiség történeti feltáró munka alapján, az egyes kulturkorszakok hite, életszemlélete, -Istenképe is kibontakozik.

Nikol 26 országot járt be máig kifejezetten az egyetemes nőiség, női szakrális hayományok és az Istennő kultuszok nyomában. Régészeti feltárások, terepbejárások, archeomitológiai kutatások, múzeumokben összegyűjtött leletek és levéltárak féltve őrzött titkai kerültek összegyűjtésre és nyílnak fel a résztvevőknek az évkör során. 

Az egyes havi női minőségek Boldogasszonyai, közelmúltra is megmaradt népi hagyományai, jeles napjaink ünnepei legalább ilyen fontosak. De az életszerűség és praktikum miatt, nem maradhatnak el a gyógyító kristályok, gyógynövények, elkészíthető étel receptek sem. Kapcsolódunk a meséinkben átörökített,  mítoszainkban rejtett tudáskincssel. Az alkotás is fontos eleme a női teremtő erőnk megélésének.

Örömmel hívlak abba a folyamatba, ahol felfedezheted, sőt megtapasztalhatod, hogy nőnek lenni csodálatos lehetőség és egyben áldás e Földön! 

Pozsgai Nikoletta

Az AranyAsszony Évkör női körében megismerheted:

Az AranyAsszony Évköre 12 + 1 hónapon át mutatja be a női teljesség szakrális útját. Minden egyes hónap során kapcsolódunk az adott évkörrel és a hozzá kapcsolódó női minőséggel, női archetípusokkal, szakrális nőiség tanításaival.

Mindezek kapcsán leírás, előadás hanganyag és meditáció felvételek, belső gyakorlatok és kapcsolódó rituálék segítenek a valódi, belső átélésben. Az egyes hónapok anyagába minden esetben bele tartoznak a kapcsolódó hagyományaink, jeles napjaink leírásai, az adott BoldogAsszonyunk története is.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Az egyes havi minőségekhez minden esetben tartoznak

Elkészíthető otthondíszek

Szertartás és Aranyasszony kör találkozás

Kirándulás országunk erőhelyeire

Facebook privát női csoport

Érdekes és hasznos olvasnivalók

Írott, hang és videófelvételek

Szertartás
0 +
Aranyasszony Évkör Csoport résztvevők
0 +
Női körvezetők
0 +
Szertartásvezetők
0
MéhNővér képzés végzett tanítványok
0

Hogyan léphetsz Az AranyAsszonyok szakrális ösvényére?

1. Vegyél részt a legközelebbi programon

2. Tarts velünk a havi női Évkörjáró a csoportban!

3. Jelentkezz az Aranyasszony képzésre

A Női Egészség és Életmód

Az AranyAsszony Iskola első éve a női önismereti képzés, mely során a női teljesség útja a szakrális nőiség 12+1 minősége, archetípusa során válik megismerhetővé és gyógyíthatóvá. A szakrális életrend alapjainak, a magyarság ősi szakrális rendSzerének megismerésével, a Boldogasszonyaink, a évkörös fény ünnepeinek megismerésével párhuzamosan. 

Az első évben ajánlottak a női egészség és életmód fenntartásához, helyreállításához szükséges tanítások is, a női energetikai rendszer tanításaival, a női erőforrások aktiválásával, női mozgás rendszerrel, melyet a NEF ad, az Aranyasszony tradíció egészség filozófiájával és tudományos kutatásokkal is megalapozott háttérrel.

Az Életút Kísérői a Méhnővérek

A következő évfolyamokban a női, majd a férfi életút kísérését, segítését tanulhatják azok, akik felismerték magukban e segítői küldetést. A hagyományos szakrális tanításokra alapozottan a körök vezetése, a szertartások felépítése és vezetése, a női és a férfi életút beavatásainak újrateremtése kerülnek előtérbe. 

Az olyan szakmai praxisok elsajátításával is, amelyek a mai tudományok, a mai professzionális segítőképzésrendben is megállják a helyüket. Így a coaching, a tanácsadás, blokkoldás, érzelmi stresszoldás, család-és rendszerállítás, és a szüléskörüli asszonytársi segítő a dúlaképzés is. Kifejezetten női életút kísérők a Méhnővérek, akik a hajdani Rima Asszonyok küldetését viszik tovább ma.

A MéhNővérek szerepe

A MéhNővérek elsődleges feladata a szakrális nőiség beavatásainak átadása és terének tartása. Ezzel olyan hiányt hivatottak pótolni, amelyet a mögöttünk álló generációk egyrészt meg sem kaptak maguk sem, másrészt nem adtak/ nem tudtak átadni.

Nem álltak mögöttünk abban, hogy felkészítsenek a menstruáció lelki megélésre, nem tanították meg becsülni női testünket, nem készítettek fel az első szeretkezés sem test, sem érzelmi, s főként nem energetikai hatásaira, ahogy nem tudtak felkészíteni a várandósságra való felkészülés, a gyermek várásának testi-energetikai-lelki-spirituális teendőire sem. 

Nem tudtak megfelelő módon ott lenni a születésben és a szülés utáni időszakban. S talán maguk sem tudták mit kezdjenek a menopauzával a hőhullámok hormonális kezelésén túl. Tisztelet és hála a kivételeknek. 

Öröm, ha bármelyik ponton volt saját pozitív élményed. A többségünk életében a nőiséghez és különösen a vérségi megéléseihez szégyen, gátlások kapcsolódtak; a szükségszerű és eltűrendő fájdalomra készítettek fel és programoztak bennünket. Van tehát mit vissza-tanítani és a legtöbb esetben gyógyító megélésekben feloldani és átírni.

Mindemellett a MéhNővérek egy az emberiség történetében mindig is jelenlévő nőnevelő, nőiségbe avató, nőtársi segítő- asszonytársi támogató szerepet töltöttek be. Emlékező, tudó és a szakrális női bölcsességet élő, női erejükkel élni tudó nőkről van szó. 
Ott álltak a történelem során a nők mögött, mint papnők, asszonyok, bábák, javasasszonyok, táltosasszonyok, rima asszonyok és aranyasszonyok. A mai korban ébred az ő tudásuk, mert az átadó láncok már-már teljesen kihaltak, alámerültek a tudat küszöbén.

Ki vagyok én, hogy a változás útjára hívlak?

 Mindezen túl a nőiségünkben való kiteljesedés szolgálata, a nők szolgálata elhivatottságom. Szakterületem a női önmegvalósítás fizikai, lelki-érzelmi, mentális, szellemi-spirituális értelemben egyaránt. Elsősorban azokat a nőket segítem, akik számára fontos a személyes önkiteljesedésük, a női értékek és a női lét csodáinak tudatosítása. Hivatásom célja, hogy a nők saját, generációs és kollektív mintázataik fájdalmait átalakítsák, a hitükbe és a szív bölcsességébe visszatérve a nőiségük virágát kibontva harmóniát hozhassanak a világba.

 A hétköznapok során kineziológiaoktatás és kezelések, életmód-tanácsadás és terápia, holisztikus karrier tanácsadás kapcsán; a családállítás, pszichodráma és a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia mesterhármasára épülő Személyiség Integrációs Tréningeken; személyiség és nőiségfejlesztő csoportos programokon, meditációkon; a női EGÉSZséget segítő Női Energia Fitnesz csoportjaimon vagy az AranyAsszony körökön találkozhatsz velem személyesen.

 Az interneten keresztül több távoktatási programot is igénybe vehetsz, melyek az önmegvalósítás anyagi szintű témáit (pl. pénzkezelés, női önmenedzsment, önérvényesítés, karrier, álláskeresés, célkitűzés-célmegvalósítás), lelki-érzelmi témáit (pl. pozitív énkép fejlesztés, önértékelés-önbizalom építés, párkapcsolati harmónia), szellemi-spirituális témáit (ÖrömTest építő ÉletReform Csakratanfolyam, AranyEmber, Új Valóság –Új Föld teremtő programok) is felölelik.

Rendszeresen írok és publikálok az interneten, és szülőanyja és lelkes szerkesztője vagyok a 2008-ban létrehozott, Női Önmegvalósítás Kincsestár (N.Ö.K.) honlapjának (noionmegvalositas.hu). A N.Ö.K. honlapján blogot vezetek és az aktuális nőiséggel kapcsolatos programokról, tanfolyamokról is itt tájékozódhatsz.

Csodákban teli, gyönyörű utazást kívánok Neked!

Pozsgai Nikoletta

Pozsgai Nikoletta

Miért lettem hagyományörző AranyAsszony és hogyan változott meg az életem?

13 éves voltam, amikor először hallottam az Aranyasszony szót, és egyből rám alkalmazva. „Aranyasszony vagy!” A magam tinikorú szégyenlős kislányának ez egyszerre volt csodálatos, mindent jelentő szó és egyszerre volt olyasmi, amivel nem tudtam mit kezdeni. 

A segítettség, célzott képzés viszont elkezdődött mire 15 éves lettem. Volt, amit tudhattam már akkor, és sok mindent még nem. De a hívás ott dobbant a szívemben, ott keringett a vérereimben a felismert küldetés. Hosszú évek felkészülése következett a tradíció örökségében és a segítő szakmai képzések során egyaránt. Az Aranyasszonnyá válás folyamata a belső alkímia útján. 

A megtalálás és a megnevezttség tudatosított. A ráébredés, a belső felkészülés, a rengeteg tanulás, képzés, a föld 26 országának célzott, szakrális, nőiségtörténeti kutatásaival megjárt útjai, a vállalt hagyaték átvátel és a 2013-as AranyAsszony Iskola alapításához vezetett.  A KÜLDETÉS valódi felvállalása, a tanítás és a tradíció képviselete valójában akkor kezdődött igazán…. Az életem örökre megváltozott. Az IstenAnya tudatos szolgálata, a nőtársaim segítése felvállaltatott. 2017 óta pedig nemzetközi térben, angol nyelven adok elő a magyar szakrális örökségünkről, kulturális értékeinkről, hagyományainkról, az AranyAsszony tradícióról. Melyhez megérkeztek a kontinensek tanítói is támogatókként. 

…amikor e sorokat írom 2022 van, az Iskola 9. évében jár. Rengeteg tapasztalattal, tanulsággal arról, hogyan találja meg egy régi tradíció, örökérvényű tanítása a mai modern korban a  helyét.  

Az Aranyasszony Cikkekben írok mindezekről még és időnként, amikor együtt vagyunk és van rá tér mesélni, akkor szívesen mesélek. Idővel pedig e sok történet könyv lapjain is megörökítődik majd. 

Hogyan válik élhetővé a Tradíció?

Az egyik legfontosabb kérdés az, hogyan lehet kinyitni és megismertetni az örök női  bölcsességet, a szakrálális női tudásokat, úgy, hogy ahhoz kapcsolódni tudjon a mai ember? Nő és férfi egyaránt. Hogyan lesz élő és élhető a hagyományos Élet Rend Szer?. Az Aranyasszony tradíció legfőbb tanítása a szakrális életrend, a természet ciklusos változási rendje alapján élt élet, megvalósított küldetés. 

Ez számomra is belső út. Megtalálni és megalkotni azokat a szakrális tárgyakat, amelyek kísérik, segítik életünket. Megtalálni és megalkotni azt a viseletet, ami egyszerre hagyományörző, mégis hordható a hétköznapok során. Megszólaltatni az ősi hangot, előhívni az ősi tudásokat …és az életünk részévé tenni újra e RENDet. Ez az az út amin járok és amin kísérem mindazokat, akik az iránytűt az egyetemes szakrális rendben keresik, gyökekreiket az ősiségben ismerték fel, de itt és most ma szeretnék megélni azt, akinek születtek lenni. 

Kik azok akik éltetik a tudást?

Azok, akik élik az evidens válasz. Azok, akik emlékeznek és azok akik emlékeztetnek. Egy idő után nemcsak a Kárpát Medence őrző tanítóival találkozhattam, hanem azokkal a tanítókkal, akik az egyetemes női életelvet képviselik az 5 kontinens terében. Ez a kinyílás 2017-től a nemzetközi tér felé is elhívásokat hozott, melyeknek örömmel teszek eleget hazámat, magyarságunkat, a magyar szakrális nőiség tudását képviselve világszerte. 

Fontos az összekapcsolódás, fontos az egymásratalálás és egymás erősítése, a közösen szőtt szeretet háló fentartása és ápolása. Igen, a mai körülmények között. Mindazok, akik összekapcsolódnak a Tradícióval, az Aranyasszonyok vonalán átadott örök női bölcsességgel, azokben megébred a bennük élő Aranyasszony arhetítpus és elindulnak a megvalósítás útján. 

Én vagyok Ő, aki emlékezik és emlékeztet az Örök Női Bölcsessségre...

Mindannyiunkban ott van az Aranyasszonyi tudás, és mindannyiunkban ébreszthető a sejtszintű bölcsesség. Mindannyiunkban ott rejtezik a teljesség képe, a mindenség forrása, a világmindenség eredete. E belső magi tudást ébreszteni jöttem elsősorban az emleztetés útján. 

A benned élő, őseredeti Forrással való kapcsolatod segítetem, hogy összekapcsoltságodban valódi önMAGodra, eredetedre, utadra és ezáltal küldetésedre ismerj. A tanulás ezek után kezdőkik… visszatanulás, képesség és készség-fejlesztés útján, ami már az erőbe állás, a saját küldetésbe állásod útja. Az emlékezés fontos, de nem minden…. a megvalósítás útjának első lépése. 

A benned élő, őseredeti Forrással való kapcsolatod segítetem, hogy összekapcsoltságodban valódi önMAGodra, eredetedre, utadra és ezáltal küldetésedre ismerj. A tanulás ezek után kezdőkik… visszatanulás, képesség és készség-fejlesztés útján, ami már az erőbe állás, a saját küldetésbe állásod útja. Az emlékezés fontos, de nem minden…. a megvalósítás útjának első lépése. 

A benned élő, őseredeti Forrással való kapcsolatod segítetem, hogy összekapcsoltságodban valódi önMAGodra, eredetedre, utadra és ezáltal küldetésedre ismerj. A tanulás ezek után kezdőkik… visszatanulás, képesség és készség-fejlesztés útján, ami már az erőbe állás, a saját küldetésbe állásod útja. Az emlékezés fontos, de nem minden…. a megvalósítás útjának első lépése. 

"Ahol helyreáll a női minőség, ott a család és a nemzet is gyarapodik." - Pozsgai Nikoletta

Nem álltak mögöttünk abban, hogy felkészítsenek a menstruáció lelki megélésre, nem tanították meg becsülni női testünket, nem készítettek fel az első szeretkezés sem test, sem érzelmi, s főként nem energetikai hatásaira, ahogy nem tudtak felkészíteni a várandósságra való felkészülés, a gyermek várásának testi-energetikai-lelki-spirituális teendőire sem. 

Nem tudtak megfelelő módon ott lenni a születésben és a szülés utáni időszakban. S talán maguk sem tudták mit kezdjenek a menopauzával a hőhullámok hormonális kezelésén túl. Tisztelet és hála a kivételeknek. 

Öröm, ha bármelyik ponton volt saját pozitív élményed. A többségünk életében a nőiséghez és különösen a vérségi megéléseihez szégyen, gátlások kapcsolódtak; a szükségszerű és eltűrendő fájdalomra készítettek fel és programoztak bennünket. Van tehát mit vissza-tanítani és a legtöbb esetben gyógyító megélésekben feloldani és átírni.

Mindemellett a MéhNővérek egy az emberiség történetében mindig is jelenlévő nőnevelő, nőiségbe avató, nőtársi segítő- asszonytársi támogató szerepet töltöttek be. Emlékező, tudó és a szakrális női bölcsességet élő, női erejükkel élni tudó nőkről van szó. 
Ott álltak a történelem során a nők mögött, mint papnők, asszonyok, bábák, javasasszonyok, táltosasszonyok, rima asszonyok és aranyasszonyok. A mai korban ébred az ő tudásuk, mert az átadó láncok már-már teljesen kihaltak, alámerültek a tudat küszöbén.

Pozsgai Nikoletta

Pozsgai Nikoletta

Videók AranyAsszonyi témákról, nőiségről, szakralitásról, hagyományról és női életrendről, amik teljessé tesznek

Pozsgai Nikoletta előadásai
1/5 videó
1
Nőiség, szakralitás, hagyomány, női életrend
Nőiség, szakralitás, hagyomány, női életrend
2
Az AranyAsszony visszatér- Az új honfoglalás
Az AranyAsszony visszatér- Az új honfoglalás
3
Bemutatkozik az AranyAsszony Iskola
Bemutatkozik az AranyAsszony Iskola
4
Pozsgai Nikoletta előadása a III. Kerecsen Fényünepen
Pozsgai Nikoletta előadása a III. Kerecsen Fényünepen
5
Az Új Nő Boldog Pozsgai Nikoletta előadása
Az Új Nő Boldog Pozsgai Nikoletta előadása

Mit adhat még az Aranyasszony Iskola a Férfiaknak is?

AranyFérfi Születik, avagy férfiak a kiteljesedés útján. A férfiak kiteljesedésének útját meghatározzák a nők. Az Édesanya, az élet út női szereplői. DE… a nő önmagában azért, amilyenné a férfi válik nem tehető felelőssé. Az apa és az élet férfi szereplői a példa, mérték és értékadók a férfi mögött. A férfi és a nő, az apa és az anya együttesen határozzák meg, saját generációs hátterük alapján a férfi örökségét. Ebből a férfinak legalább annyit kell gyógyítania saját magát mint a nőnek.  

Az Aranyasszony iskola az Aranykor iskolájának női vonalát képviseli, de meghatározó tanításokat ad az Aranyférfivá válás folyamatában…mert a  nő az összekapcsoló, az emlékeztető, a forrás és a talapzat. A férfi otthona, a gyermek és a nemzet földje. A férfi teljesség útjának tanításai kapcsán időszakosan vannak tanfolyamok, programok, beavató szertartások az életút, a férfi energia tisztítása, a férfi erő ébresztése, a MagUra tanítások útján.

Az AranyAsszony iskola programjai között vannak mindenki számára nyitottak és kifejezetten férfiak számára meghirdetettek. Figyeld a hírlevelet és a kiírásra kerülő programokat! 

Kérd el a Férfiaknak szóló cikkeket és indulj el Te is az ébredés szakrális útján!

Kíváncsi vagy a háttérre? Új vagy és sok az újdonság? Kattints a gombra és kérd a férfiaknak szóló cikksorozatot, ahol választ kapsz a legfőbb kérdéseidre!

Hogyan tudod bearanyozni párkapcsolatodat?

Az Aranyasszony Tradíció nem csak női tudást és nem csak a női életútról ad át tanításokat. Nem egy feminista és végképp nem egy női felsőbbrendsűséget hirdető irányzat. Hagyományvonal, ami a mellérendeltséget tekinti a szakrális életRENDszer alapjának. Az Isteni elemet a Szer Elemét a mindennapok, a párkapcsolat, a család, a közösség és a nemzet alapjának. Az önmagára és helyére találó női minőség képes felemelni a férfi minőséget. Nem a férfiak bántása, nem az ellenük fordulás, pont ellenkezőleg… a közös út, férfi és női közös, megújított szövetsége az út, amelyen újra a gyarapodás és boldogság népévé válhat Boldogasszony népe. 

Az út azonban együtt járható. A múlttal való megbékélés, a sérelmeken való felülemelkedés és az új élhető életminták kidolgozása a ma kihívásainak megfelelően. Ezt a nő és a férfi csak együtt tudja megvalósítani. Szövetségben. 

Kifejezett cél, hogy nőtársainknak segítsünk abban, hogy kapcsolati, párkapcsolati mintáikat felismerjék, sebeiket meggyógyítsák és újra meg tudják nyitni szívüket, lényüket a méltó férfi számára. A férfi minőség általunk gyógyul a földön, van dolgunk bőven a patriarcháus évezredei után új utakat teremtő világunkban. De fontos tudatosítani, a férfi a nőben talál otthonra. A nő az, aki bearanyozhatja a párkapcsolatát. De éppígy igaz, a férfi az, akinek meg kell járnia a belső alkímia útján az AranyEmberré válás belső folyamatát. Ezt a nő csak segítheti. A férfi helyett nem járhatja meg. 

"Olvasmányos, izgalmas, önfejlesztő és felpezsdítő..." - Ezek a könyveim, amiket Neked írtam meg:

A Nőiség Ezerszirmú Rózsája – a női teljesség útja

…mert van rózsa tövis nélkül: a női teljesség gyógyító virága!

NŐ VAGY!  A legigazibb, legszentebb és legteljesebb. Születésedtől fogva rendelkezel a talán feledésbe merült, vagy megtagadott női bölcsességgel, és akár tudsz róla, akár nem, különleges szereped van az élet misztériumában.

A Nőiség Ezerszirmú Rózsája – a női teljesség útja

…mert van rózsa tövis nélkül: a női teljesség gyógyító virága!

NŐ VAGY!  A legigazibb, legszentebb és legteljesebb. Születésedtől fogva rendelkezel a talán feledésbe merült, vagy megtagadott női bölcsességgel, és akár tudsz róla, akár nem, különleges szereped van az élet misztériumában.

Méh Erő Ébresztő – a női teremtő erő

…mert van rózsa tövis nélkül: a női teljesség gyógyító virága!

NŐ VAGY!  A legigazibb, legszentebb és legteljesebb. Születésedtől fogva rendelkezel a talán feledésbe merült, vagy megtagadott női bölcsességgel, és akár tudsz róla, akár nem, különleges szereped van az élet misztériumában.

Az Önmenedzsment MesterNője – hogyan érvényesülj nőként a 21. században

A SZÜKSÉGES KULCS ÉS ESZKÖZ, HOGY BOLDOGGÁ TEDD MAGAD ÉS A KÖRÜLÖTTED ÉLŐKET​

Az önmenedzsment a kőkemény, érzelmeket kizáró üzleti világban ismert fogalom. Én azonban egy olyan világban hiszek – és eszerint is élek -, melyben a legfőbb cél, hogy azt tudd felvállalni, kibontakoztatni és megélni, aki valóban vagy. Belső értékeidet felismerve, hagyományos női értékeidre támaszkodva, céljaidat kitűzve a saját utadon járva teremthesd meg az anyagi-lelki-és szellemi bőséget.

Pozitív Énképfejlesztés Nőknek – a negatív énképtől valódi önmagadig

Tudd meg KI VAGY!, milyen értékeid vannak, miben vagy különleges

Az Énképünk határozza meg, hogy a sikert, a boldogságot, a harmonikus párkapcsolatot, családot milyen mértékben tudjuk megélni. Az életünkben való boldogulást és az önmegvalósítást alapjaiban határozza meg az önmagunkról kialakított meglehetősen szubjektív kép.

A Pénz Boldogít?! Pénzszemléleti tanítások és pénzkezelési praktikák nőknek

Hogyan és miért segít valóban hozzá a pénz a boldogulásodhoz?

Életed és generációs háttered pénz tanításai Téged szolgálnak, és valóban elvihetnek a testi-lelki-szellemi boldoguláshoz is. Ha a pénzt nem imádod bálványként és nem is rettegsz tőle, esélyed nyílik a pénzzel jó barátságban lenni. A hatalom és az irányítás így nálad marad, és nem válsz kiszolgáltatottá, sem pedig a pénz függő áldozatává.

Váltsd Valóra az Életed! – A Célmegvalósítás Mesterkulcsai AKTIVÁTOR

Hiszek abban, hogy szíved céljait megvalósítva az élet legteljesebb valósága nyílik meg előtted, és abban, hogy ez Neked is sikerülni fog!

A Váltsd Valóra az Életed! – a célmegvalósítás mesterkulcsait adta át neked. A könyvhöz készült Aktivátor jóval több, mint egy egyszerű munkafüzet, tele feladatokkal. Olyan gyakorlatokat gyűjt egy csokorba, melyek a saját tapasztalatom és tanítványaim eredményei alapján hatékonyak és támogatást tudnak adni, lépésről-lépésre végigvezetnek a megvalósítás útján, aktivizálva a benned rejlő erőforrásokat, felizzítva a célmegvalósításod folyamatát energizáló belső vágyadat, száműzve az önkételyt, erőt adva a folytatáshoz.

Váltsd Valóra az Életed! – A Célmegvalósítás Mesterkulcsai

Útmutató és inspiráció ahhoz, hogyan teremts szíved legmerészebb álmaiból valóságot!

A célkitűzés-célmegvalósítás hatékonysága kiemelten fontos az önmegvalósításban. Ha önmagadat megtalálod, a céljaidat felismered és el is éred, akkor az életed s benne Te magad valóra válsz. Céllal és belső elhivatottsággal élve a hétköznapok szürkesége színpompás, gyönyörű és örömteli utazássá válik.