A Fénykor Aranyasszonyai

A Nő kapcsolja össze az Eget és a Földet.

A nő szereti Egybe a szétválasztottat.

Szívével lát, a szívével érez, a szívével szól, a szívével gyógyít. Szívvel él!

A Fénykor AranyAsszonyaival szeretnék beszélni egy nagyon szép és nemes témáról. 

A nők mindig is hordozzák a generációról-generációra átadott bölcsességet, ősi tudást és erőt. Az aranyasszony az az őstudást képviselő nőtípus, aki az IstenAnya kelyhe testi valójában. Magában hordozza a „mag” mindentudását, s azt a képességét, hogy a FöldAnyával és az IstenAnyával, folyamatosan kapcsolatban legyen. Az aranyasszony ma új szerepet kap Magyarország felemelkedésében, és megújulásában.

A Fénykor Aranyasszonyai

A NŐ már ékes magyar nyelvünk szerint is növel és állandó növekedésben van. Állandó változásban kell, hogy legyen.  Életünk csatája ott fog eldőlni, hogy a magyar NŐ otthon tud-e lenni, ki tudja-e nyitni a szívét, van vagy nincs ereje hozzá és van-e melegsége mindehhez. Mert ha nincs otthon tűz nincs otthon szív és szeretet, káosz lesz. Akkor a férfi nem tud hazaérkezni. Felébred benne a marsi kuszasága, az erőszak, az agresszió, az akarom, a kell, a harc, a rivalizálás és ezek kombinációja…mind harcot szülnek. Abban a pillanatban a Nő pszichoszomatikus tüneteket fog produkálni, és nemcsak, hogy boldog asszony nem lesz a Nőből, hanem rengeteg betegséggel, keserűséggel, csalódottsággal megáldott lesz. Ha ezt az áldottságot értelmezni tudja, akkor felébred. Mert akkor van a Nő saját középpontjában, ha a béke, a szív és a szeretet útján jár. Ebből kiindulva meg kell találnunk az összekapcsolódást és az összekapcsolást. Ehhez viszont a nőnek, a belső forrását az éltető energiáját kell, hogy működésbe hozza. Magára kell ismernie, nőnie kell, fejlődnie kell. Először önmagát kell megtalálnia, a maga szívében kell ráébredni mind arra a tudásra ősi bölcsességre, ami van és él benne. Mert ha nem ismeri, nem tudja, nem mondták el neki, akkor keresnie kell. Az iskolában nem tanították, nem volt ott nagymama, dédnagymama, aki megtanította volna vagy láthatta volna. Férfiak megbecsülik mindazon nő társainkat szerintem, akikben megtalálják a melegséget, megtalálják a hagyományokat, megtalálják a szívet és a szeretetet. 

A Női Minőségek négy életszakaszhoz kötődnek bennünk:

 • LEÁNY: fogantatástól első virágzásig
 • SZERETŐ minőség: első virágzástól első gyermekünk születéséig (és jó esetben persze azon is túl)
 • ANYA minőség: első gyermekünk születésétől menopauzáig
 • BÖLCS ASSZONY minőség menopauzától indulón.

A 4 fő női minőség mindannyiunkban ott van. A termékenység, a megtermékenyülni tudás és ezáltal a női teremtő erő mibenléte az egyik legfontosabb témánk. Ahogy az emlékezetünkbe idézzük az ősi asszonyi tudást, visszatérünk a női erőnkbe, képessé válunk az élet minden területének harmonikus összerendezésére, de legfőképpen a kapcsolataink felemelésére, a szeretettel és Lélek-Jelen-Léttel való gyógyításra, az áldott erejű teremtésre, a kreatív alkotásra. A Magyar Nő szerepe mind ebben kiemelten fontos:

A Ma-Ghari (Ma= IstenAnya, Ghar=nép) IstenAnya népének leánya. Kárpát Bölcső Szülötte, Aranyasszonyom leszármazottja, ŐsTenTudata van, azaz EGYSÉG TUDATA, az IstenAtya és IstenAnya szerelmetes szülötte, SzerElemből VAN. Eszenciájában: SzerElemből teremtŐ

Kozmikus iránytű: évköri változási rend a NAP, HOLD? CSILLAGOK járásának, az ÉGI REND-SZERnek a leképeződése. Az ÉVKÖR szerinti élet és annak szakrális megélése a hétköznapokban iránytű, REND-SZER, ÉLET-SZER-Tartás.

Az Aranyasszony öröksége

A nőiség fénye és vele a női teremtő erő egyre erősödik és nyeri vissza régen elveszett, eltagadott, de mindvégig meglévő lényegi eszenciáját és ősi tudását. Az AranyAsszonyi tudás ébred a nőkben, s vele együtt emelkedik a nőiség régi fényébe, erejébe. Ahogy ez a lényegi eszencia, mely minden nőben, minden asszonyban benne rejlik, felébred, úgy talál a nő önmagára, látja meg létének igaz mozgatórugóit, életének fő feladatait, családjában betöltött szerepét és úgy vonzza magához az igaz eszenciájára ráébredt férfit, vagy teremti azzá a mellette élő férfit

Hagyományainkban a rima lányok és asszonyok és a belőlük kiválasztott erre született és küldtésükre felkészült Aranyasszonyok NagyBoldogasszony, az IstanAnya beavatottjai. Papnői-táltosasszonyi-javasasszonyi, tanítói és stratégiai-diplomáciai tudásuk, bölcsességük miatt tisztelt és nagyrabecsült tagjai voltak közösségünknek.

A Nőiség Ébredése: a NŐ az új jövő bölcsője

 • Nőiség Ébredésének fontossága
 • Nő az Új Földet világra hozó Anya
 • A szolgálat nem mártíromság
 • A kehely királynője vagy nőként
 • A mag ura vagy férfiként
 • Kettős női erőforrásunk
 • Új egyensúly: Férfi és Nő Új Szövetsége
 • Aranyasszonyok a szent női bölcsesség hordozói és tanítói

A múltat ideje feloldani magunkban és végleg elengedni Ehhez van dolgunk felmenőink asszonysorsainak oldásában, a csalódottság-keserűség-megtiportság-tönkretettség-kiszolgáltatottság mintázatainak és az ezekre épült harag mintáinak eloldásában. Mindehhez bennünk van minden kulcs!

A testünk emlékezik DNS szinten benne kódolt információkra, s a szívünk újra és újra felragyog a szent nőiség szív erejében! Amikor a Nő megtalálja önmagát, az új egyensúly új szövetségében férfi és nő újjáteremtik a Földet, az Aranykor új dimenzióját a Fénykort. Ennek napjait éljük-VELED EGYütt!

Az Aranyasszony minőség egyszerre a legmagasztosabb női idea és az az érdemes cél, amelyet megvalósítani nőként születtünk.

 A NŐ tudás őrző, de ehhez a nőnek fel kell ébrednie.

Fel kell ébrednie a több évezredes álomból, mely sokszor rémálommal volt egyenlő. S nem a bosszú vagy neheztelés ideje jött el, hanem a megbocsátással teljes, szeretettel teli továbblépésé. A valódi női bölcsességgel teli erő születik bennünk újjá a Földön. 

Ebben segít az AranyAsszony Iskola.

Olvass tovább az első évfolyamról, ami az AranyAsszony évkörével indul 2022. novemberében>>>

Szólj hozzá!