AranyAsszony Iskola -Hogyan kezdődött?

aranyasszony

A nőknek 2012-ben végre valóban saját iskolája született, méghozzá nem is akármilyen. A szakrális nőiség és az önmegvalósítás magasiskolája. A fizikai-anyagi szinttől, a lelki-érzelmi, a mentális és szellemi szintekig képzési helyként, fejlesztő központként, webes tudásbázisként, szellemi műhelyként és szakrális erőközpontként működik az AranyAsszony Iskola.

Az Iskolával egy küldetés válik valóra, az enyém és mindazoké, akikkel együtt mind azon dolgozunk, hogy a nőiség felemelkedésével a nők betölthessék azt az asszonyi feladatot, amit vállaltak az emberiség, a magyarság és a Föld ezen fejlődéstörténeti szakaszában.

Hogyan született az AranyAsszony Iskola?

Az Aranyasszonyokról  először 1993-ban hallottam egy önképző körben Horváth Évi és István vezetésében. Már a szó kimondásával tér-idő nyílt egybe és percekig megszólalni sem tudtam. Tudtam, hogy fontos az, ami történik és egy életre meghatározza sorsomat. Majd Szőke Lajos a kör gyakori vendégének sokat köszönhetek mind tanításai, mind lénye, mind kirándulásai révén sokat adott nekem. A Táltos Iskola elvégzése során Kovács Magyar András tanított többek között, de fontos volt számos Váradi Tibor tanítás is. Az önmegvalósítással és az energetikai-szellemi tanítások gyakorlati alkalmazásának nagy tanításait elsősorban dr. Molnár Gábornak köszönhetem. A személyes kutatómunkát nagyban segítette dr. Balogh Ildikó barátsága és ösztönzése. 2000 után, amikor az aranyasszony fogalmáról újra hallottam akkor már Czeke Adrás tanításaiban újra felizzította a szívemet. Addigra megismertem már számos női aspektus tanítást, tanulmányoztam a női önmegvalósítást. Ekkortájt fitoterápiát tanultam és megindultak természetgyógyászati tanulmányaim is. Életmód-tanácsadás-és terápia, kineziológia lettek a választott irányok saját meggyőző pozitív tapasztalataim alapján. A kineziológiának egy különleges ágának (TEK dr. Varju Márta) rendkívül sokat köszönhetek saját előző életeim megismerésében. Az előző életek inkarnációs ciklusai kezdtek összerendeződni és éreztem, hogy a nőiség nem csupán érdeklődés, hanem elhivatottság, s egyben küldetés is számomra.

Egy 1993-as erdélyi túra során kapcsolódtam Erdélyország, Tündérország Babba Máriájával, ami életutam egyik első meghatározó élménye lett. Majd 2001-ben első és 2005-ös második angliai Stonhenge, Avebury és Glastonbury-ben tett látogatásaim segítettek felismerni az Istennővel való kapcsolódásomat, melyet az egyetemi évek alatt végzett ír stúdiumok és egy ír körút a kelta évkörrel és mondavilággal, hagyományokkal bővítettek jelentősen ki.  Közben a megismert buddhista tanítások, különösen Tara, Buddha Anya kapcsán jelentős felismeréseket hoztak az egyetemes női minőség kapcsán. Mérföldkő volt a férjemmel közösen tett 2006-os nagy egyiptomi körutazásunk élmény -és beavatássora is.

 A 16 napos egyiptomi körút ébresztette papnő életeim tudását bennem, majd 2009-ben a Vörös Tengernél egy héten át folyamatosan víziók érkeztek, amint lehunytam a szemem – akár pár percnyi megpihenésre is – egy folytatásos filmet láttam magam előtt, történelem előtti időkről, amikor a szakrális szeretkezés a legnemesebb gyógyító papnői tevékenység volt, a vérmisztériumok és a szerelem az élet legszentebb velejárói voltak. A különböző korok AranyAsszonyait láttam élni, gyógyítani, férjeket és népeket szolgálni, emelni, szeretni és gyermekekkel foganni, életet adni és “növelni”. Átéltem és mélyen megértettem őket, szívem az ő szíveikkel dobbant, a vérem az ő vérükkel folyt. A vörös beavatások arannyá tették a lelkemet. 

Egyiptomban kaptam hát a felkérést AranyAsszony iskola életrehívására és az eljövendő Kárpát Medencét érintő feladatokra. Reméltem és kívántam, hogy méltónak lehessek továbbra is arra, hogy az égi felkérést beteljesítsem.

Felkérést kaptam tehát arra, hogy létrehozzam az iskolát, öntudatukra, szakrális nőiségük erejére ébresszem a lányokat, nőket, asszonyokat. 2009-től céltudatos felkészítő munka és beavatások sora zajlott, mely alapján 2012. február 2-dikával, Gyertyaszentelő Boldogasszonyunk napján megtartottuk az első és egyben felszentelő szertartást az akkori első évfolyamosokkal.  A felkészülésem folyamatában és az iskola fejlődési spiráljainak létrehozásában segítségül hívtam mindazokat az életeket, melyben papnő, táltosasszony, javasasszony, bába, sámán, szellemi tanító, harcművész, tudást őrző, uralkodó s uralkodónő, AranyAsszony voltam. Ez egy hosszú emlékezési folyamat mellett, mélyen felszentelő folyamat volt a budapesti Danu papnője iskolában Veres Kriszta vezetésével, melynek első felvállalásában a női teljesség papnőjévé lettem, majd saját választásom és elhívásomat követve NagyBoldogasszony papnőjévé szentelődtem. A szerek tartása, a lélek-gyógyítási folyamatok összerendezett erejében ekkor már egyértelmű volt a küldetésem.

Kiemelkedő beavató út volt számomra a 2011-es franciaországi szakrális utunk, melyre férjem mellett már fiunk is részt vett. Ekkor Dél-Franciaországban Magdalai Mária lépteit követve mesélt Mária a történetéről, életéről és a Krisztusi NŐI minőség földi útjáról, s Chartres-ban a labirintus bejárása után a születésem napjának perceiben tettem eggyé a bennem élő női minőségeket. 2012-ben egy kicsiny görög sziget, Karpathos felkeresése segített megérteni a NagyBoldgasszonyunk IstenAnyai szerepét, melyet ugyanazon évben a görög Kréta szigetének, mínoszi kultúra, Istennő Kultusz kutatása és a félszigeten Delphoi-hoz kapcsolódó feltáró munka is hozzájárult. Mindezeket követte, magasabb szintre emelte bennem a 2013. július végén a törökországi Epheszosz,  amikor Mária Anya házában járva, belső látomások útján újabb megértések nyíltak fel a Máriaság tanításairól és lényegéről. A 2013-as Munay-ki (kecsua nyelven szeretlek) beavatás egyértelműsítette, hogy nekünk magyaroknak kell ébredjünk MAG tudásunkra, s ránk vár a világ! Ekkortól kezdtük el ébreszteni a Kárpát-Medence kristály szerkezetében tárolt Maghar-ki (Ma= IstenAnya, ghar=nép együtt az IstenAnya népe) szellemi tanításokat az ősi birodalmak idejéből.  2014-ben újra bejártam a Kárpát-medence Aranyasszony tradícióval kapcsolatban fontos erőhelyeit, kapcsolódtam újra Erdélyország szakrális erejével és az angliai Avalon látogatás tette fel a beavatások útjára az öröm koronáját.

Hálás vagyok, hogy a kutató munkát belső megéléséket hozó szakrális utak segíthették, hiszen fontos szerepet játszottak az ébredésemben, a küldetés Égi rajzolatának pontosodásában.

Küldetésem emlékezni és emlékezteti az aranyasszonyi minőségre, hozzásegíteni szakrális nőiségükbe érkezéshez. Hosszú évek munkája alatt összerendeztem – először egymagam kutatómunkája, szakrális útjai, majd társak kutatómunkája segítségével – a magyarság IstenAnya tudását a globális asszonyi, női egyetemes tudással a Föld egészén.

Összerendeztem a lentet és a fentet, az önmegvalósítás útját és annak különböző szintjein szükséges önképzési feladatait is. Hiszen oly sok mindent kell a modern kori nőnek tudnia, ismernie és működtetnie, majd mindezt összerendezni a hagyományos női értékellek és tudással.

S idővel folyamatosan érkeztek és érkeznek mellém azok a lányok, asszonyok, akik felismerték a belső, s egyben isteni felhívást. Vannak, akik csak az első évben vannak velünk nőiségük megismerése nyomán mélyebb öngyógyító folyamatok hívják el őket, hogy majd később saját maguk is gyógyítókká, szer-papnőkké lehessenek. S vannak, akik az elejétől fogva velem vannak, s mára már együtt szültük át az AranyAsszony iskolát, hogy az az IstenAnyai tudást még inkább a jelen kor igényeinek, viszonyainak megfelelő adhassa át.

AranyAsszony Pecsét

2009-ben mutatkozott meg először számomra az AranyAsszony Pecsét szakrális geometriai képe s minden eddigi tudásomat összerendezett. Pecsét őrző vagyok, s erre a küldetésre készültem megannyi életen át. Vezettem már Rima lány képzést és többször születtem aranyasszonyként a Kárpát Medencébe.  Ma újra elhívott az IstenAnya e földi életben újjáéleszteni a neki szánt iskolát, s egyben fénytemplomot.

Amikor a Pecsét megjelenik a szellemi térben, ott az aranyasszonyok elhívatnak a földi térbe, hogy cselekedjenek istenanyai erejükben állva. A Pecsét újra megjelent a Kárpát Medence több területén azóta, s hívja, ébreszti az IstenAnya arany-leányait.

A NŐ tudás őrző, de ehhez a nőnek fel kell ébrednie. Fel kell ébrednie a több évezredes álomból, mely sokszor rémálommal volt egyenlő. S nem a bosszú vagy neheztelés ideje jött el, hanem a megbocsátással teljes, szeretettel teli továbblépésé. A valódi női bölcsességgel teli erő születik bennünk újjá a Földön. Ebben segít az AranyAsszony Iskola.

21 Nő, aki megváltoztatja a világot

Az AranyAsszony iskolába bárki felvételt nyerhet és saját ütemében fejlődhet majd abban, amiben neki előrelépnie szükséges. De – az első Égi Vízió szerint – lesz 21 kiemelkedő, akik átfordítják a Kárpát Medence sorsát. A 21-ek vagy más néven az Arany Kör asszonyai.

A 21 AranyAsszonynak fontos küldetése a nőiség ügyének szolgálata, a szakrális nőiség tudáskincsének és bölcsességének őrzése és átadása, a Szent Nőiség erejének ápolása és megtartása, a Kárpát Medence erőbe emelkedésének tartó pillérévé válni, az Új Föld születése után az újjáépítés folyamatán bábáskodni.

A 21-nek sok segítője lesz, mert vannak vezetők, segítők, megtartók és követők – akik a jövő vezetőivé erősödnek.

Ma 2014-et írunk és a 3-dik évfolyam kezdi meg az önképző éveket az AranyAsszony Iskolában.

Lányok, Asszonyok, ha érzitek a belső hívást, köztünk a helyetek!

Gyere velünk, ha:

  • érzed a hívást közénk ebbe a nemes küldetésbe
  • szeretnél emlékezni szakrális nőiségedre
  • szeretnéd küldetésed megtalálni
  • a megtalált küldetés és a saját erődbe beleállni
  • nőként fejlődni szeretnél
  • érteni vágysz saját és elődeid női mintáit

AranyAsszony Képzés -A Nők Iskolája, mely egyesíti magában a tradíciót és a modern kor tudását!

Első-második év:

Nőiségfejlesztő önismereti képzés, útkeresés a női önmegvalósításod útján

Második-harmadik év:

Nőiség-Fejlesztő Tanácsadó, tréner, terapeuta és oktató képzések

Indul: 2014. november 21. 18:00-22:00

Bővebb információhoz kattints ide: AranyAsszony képzés, kérdések-válaszok>>>

A program helyszíne:  Grál Ház, Bp. VII. Erzsébet krt. 58. I.em.1.

***

A teljes képzés 4 éves, és komoly perspektívát ad, de annyit veszel ki belőle, amennyit szeretnél.

Vidékieknek, országon túliaknak: a képzés online is végezhető!

***

A képzés első évének első alkalma egyben egy bevezető előadás is, mely során alkalmad nyílhat eldönteni neked szól-e ez a képzés, ez a közösség:

2014. november 21. 18:00-22:00 AranyAsszony Est, részvételi díj 3500Ft. Jelentkezéshez küldj e-mailt a noionmegvalositas kukac gmail.com címemre!

 Hívlak és Várlak Szeretettel:

Pozsgai Nikoletta

kineziológus, életmód-tanácsadó és terapeuta

személyiség integrációs tréner

női önmegvalósítás specialista

Szólj hozzá!