AranyAsszony: Új Első Évfolyam indul!

A Nőiség Ébredése, és a NŐ mint az új jövő bölcsője

A Kehely Királynője VAGY!

Az  előadáson az alábbi témákat jártam körül:

 • Nőiség Ébredésének fontossága
 • Nő az Új Földet világra hozó Anya
 • A szolgálat nem mártíromság
 • A kehely királynője vagy nőként
 • A mag ura vagy férfiként
 • Kettős női erőforrásunk
 • Új egyensúly: Férfi és Nő Új Szövetsége
 • Aranyasszonyok a szent női bölcsesség hordozói és tanítói

Hallgasd meg bátran itt:

Nőiség Ébredése az Új föld bölcsője>>>

***

Kik az AranyAsszonyok?

Az aranyasszonyok NagyBoldogasszony, az IstenAnya beavatottjainak számítottak régen és ma is. Papnői-táltosasszonyi-javasasszonyi, tanítói és stratégiai tudásuk, bölcsességük és pallérozott elméjük miatt tisztelt és nagyrabecsült tagjai voltak a törzsnek.

Az AranyAsszony név kötelez

Az AranyAsszony név bár napjainkban sokak által önálló módon felvettként használt, valójában olyan minőséget jelöl, mely a legmagasabb szinteken kötelez a szolgálatra, ÉS tiszta mivoltában Égi és Gyakorlati Földi Tudást fémjelez.

Az „igazi” AranyAsszonyok régen és ma:

 • Tudó Asszonyok, kik nem csak rítusokat ismételnek, hanem tudják, hogy mit, s miért cselekszenek.
 • Ismerik és értik az ok-okozati viszonyokat lent és fent, kint és bent időn és téren túli összefüggéseit.
 • Együtt lépnek és cselekszenek a Kozmikus áramlással és az évköri változási renddel.

Értik, gyakorolják és tanítják:

 • a Legszentebb Isten-Női, IstenAnyai Bölcsességet
 • az Isteni Női minőségből fakadó végtelen szeretet, könyörület erejét
 • a LélekJelenLétben gyökerező a mindenekkel újra összekapcsoló gyógyítást, az Isteni (ŐsTeni) Önvalóval való összekapcsolás útját
 • a megszentelt szív-térben való teremtés útjait
 • szakrális hagyományainkat
Az AranyAsszony Iskolával ezen kristály tiszta, isteni női minőségünkkel való újra kapcsolódás képességét szolgálom. Szeretném, hogy az AranyAsszony név újra ismert, elismert és méltán megbecsült fogalom és érték lenne, s korunk modern viszonyai között is betölthetné szerepét, a modernitás igényeihez és a korszellem paradigmaváltásaiban is élő, s hozzáférhető gyakorlati tudásként szolgálná a magyarság, a globális felemelkedés és az egyetemes fejlődés folyamatát.

Mindezek miatt alapítottam meg az Iskolát és indítom útjára a következő Első Évfolyamot, azon nők számára, akik vágyják az AranyAsszonyok tudásának belső megébredését, nőiségükben való kiteljesedésüket. Ha mindezek alapján,  hívást érzel várlak szeretettel!

Mi mindent ad számodra az AranyAsszony Iskola Első Éve?

Beavató utat az AranyAsszony Évkörébe, s ezzel:

 • az életednek belső ritmust
 • a változásoknak értelmet és könnyűséget
 • a női teljességnek járható és élvezetes utat
 • az egyes női minőségek megértését
Vezetőt és Kísérőt, s ezzel:
 • útmutatást a nőiségedben való kiteljesedésed útján
 • támogatást személyes utadon, ha kell segítséget, megerősítést vagy épp noszogatást
 • nőiség és élet-tanításokat a testi/lelki/szellemi szinten
 • aranyasszonyi ismeretet, tapasztalást és belső tudást:
  1.  az évkörről
  2. a női teljesség útjáról
  3. a női minőségekről, női erőinkről
  4. a női életmisztériumokról és beavatásokról
  5. a Kárpát-medence hagyományairól és kultúrkincseiről
  6. a Boldogasszonyainkról
  7. szakrális helyeinkről
  8. a papnői-táltosasszonyi-javasasszonyi hagyományokról
Támogató Női Erő Kört, és ezzel:
 • közösséget, ahol hasonló gondolkodásúak segítik egymást online és személyes találkozási alkalmak során
 • társakat a belső fejlődési folyamatodban, akik veled együtt járják útjukat az év során
 • tapasztalat megosztási lehetőséget
 • lelki támaszt az életedben
 • új kapcsolatokat, baráti szövetségeket
 • NőVéreket: felsőbb éveseket, akik már előtted járnak az úton és eljönnek, hogy segítsenek Téged utadon, megosztják tapasztalataikat, miközben már gyakorolják papnői-táltosasszonyi-javasasszonyi teendőiket
Így ír egyik kedves első évfolyamot végzett tanítványom az AranyAsszony Iskoláról…
A képzés első éve bőséges és izgalmas háttértudást adott a női, istennői minőségekhez kapcsolódó, azokat kifejező kulturális, hitrendszeri vonatkozásokról. Mindezt folyamatos kapcsolódósában az évköri változásokkal, ami még élőbbé tette azt, amiről az online leckékben olvashattunk. De ami ennél is fontosabb, hogy számos, saját nőiségem megéléshez közelebb vivő felismeréssel és tapasztalással lettem gazdagabb a gyakorlatoknak, meditációknak és a szertartásokon való személyes részvételnek köszönhetően. Visszatekintve a február óta eltelt hónapokra, mindez segít önmagamat, belső folyamataimat jobban megérteni – adott esetben türelmesebbnek lenni magamhoz (és másokhoz) – és új, szintén belső erőforrásokat tett élővé, elérhetővé számomra. Mindez minden eddiginél teljesebb önazonosság-élményt kezdett kibontani bennem, ami folyamatosan nyílik, fejlődik tovább…

Emellett hatalmas kincs az iskolában megszületett kis közösség együttléteiben időről-időre megtapasztalható, sokszor szavak nélkül áradó megtartottság és támogatottság érzés, az egyértelműség és bizalom, s a gátak nélkül vállalható gyógyító könnyek vagy a felszabadító kacagás, a szívből születő összetartozás, amiért végtelenül hálás vagyok… Azon túl, hogy egyénenként újjászületünk ebben folyamatban, igazi, életteli, lüktető női-nővéri szövetséggé is válunk. …s biztos vagyok benne, hogy a következő évek ezeket az élményeket, átalakulásokat még jobban elmélyítik és bővítik majd, hatásukkal egyre szélesebb és szélesebb körökben itatva át életünk minden területét. (Varga Beatrix TEK kineziológus tanácsadó, Colorado System©, metamorf terapeuta)

Milyen oktatási rendszerben folyik a képzés?

1. Online távoktatásban:
 • az év során 130 online kapott olvasnivaló tananyag (egyenként 3-6 oldalnyi)
 • hanganyagok és meditációk: a női teremtő erőinkről, a női misztériumokról magyar és egyetemes megközelítésben, a papnői, táltosasszonyi, javasasszonyi és aranyasszony hagyományokról, a Titkosértelmű Rózsa szakrális tanításairól, a magyar szakrális női tudás témáiban
 • FB zárt csoportos online közösségi élet
2. Személyes csoportos alkalmak során:
 • az online távoktatás teljes anyagát
plusz:
 • részvételt a havi egy beavató esti szertartásban, melyen az AranyAsszony Évkörével utazunk, s ezzel a 12 női minőség erejét ismered meg.
 • közös szakrális kirándulások
 • Mária-Háló beavatások a Mária Pecséttel
Mennyibe kerül mindez?
 1. Távoktatásban (az AranyAsszony Évkörét lehet csak így végezni!):10eFt/hónap.
Vagy:
 1. Személyes -és távoktatásban: 12 500Ft/hónap.
Szakrális nevek használatának és hagyományaink tekintetében:
 • az első és a második  spirál a hagyományos Rima Lány/Asszony avatásnak
 • a harmadik spirál után NagyBoldogasszony papnő-avatásnak
 • a negyedik spirál az AranyAsszony avatásnak felel meg.

Modern kori viszonyainkban az AranyAsszony Iskola Tanúsítvánnyal járó képzés, melyet a második évvel kiegészítve Nőiség Fejlesztő Tanácsadó jogosultság, a harmadik évvel NőiségFejlesztő Tréner jogosultság, és hivatalos szakirányú munkavégzési jogosultság jár.

További Lehetőségek Hosszabb távon…

…Vár a csapat és magad által indított kihelyezett (a lakóhelyedhez közeli) AranyAsszony Iskolás  képzés vezetésének lehetősége!

Az AranyAsszony Iskolába járók számára gyakorlati és szárnybontogató lehetőséget, kölcsönös elégedettség esetén munkalehetőséget biztosít a Budapesti Grál Ház.

S a negyedik éves képzéssel kihelyezett AranyAsszony Iskola nyitására és azon belül oktatói/tréneri együttműködésre van lehetőség.

Az AranyAsszony Ébredjen Benned is!

Grál Ház Bp. 1073. Erzsébet krt. 58. I.

Az AranyAsszony Iskoláról és minőségről készült riportokat, videókat nézhetsz meg ezen az oldalon:

www.aranyasszony.com>>>

Jelentkezéshez:

Írj a gralhaz kukac gmail. com  címemre!

Szeretettel -és élet szerelemmel:

Pozsgai Nikoletta

Kineziológus, TEK , NEF, SzInT Oktató

Szinkron terapeuta-tréner

Az AranyAsszony Iskola szülőanyja és vezetője

Szólj hozzá!