Aranyasszonyok, Boldogasszonyaink

Ki a Boldogasszony?

7 Boldogasszonyunk…az igaz tudás és szeretet hívei, különös erővel bír a hetes szám őseink világában:

AKI A TERMÉSZETBEN ÉL

Úgy hiszem, hogy az év minden Hold-nap 8. napja BoldogAsszonyunké, ám ez feledésbe merült. A 7 BoldogAsszony Ünnepkör EGY-be tartozik, és csak ekként érthető meg! Az  évkörben a hét BoldogAsszony Ünnep EGY-be teszi FöldAnyánk  teremtését az Emberi teremtéssel! A hetes szám a misztika és a szentség száma.  A hetessel jelképezik a világmindenség struktúráját, az idő ciklikus törvényét, a hét napjait, az ünnepek időtartamát, a színkép árnyalatait, a tér vegytanát, a hangsor hét hangját. A meséknek hét tündére, hét törpéje volt. A nyugalom napja hetente a hetedik nap. 

Az Anyaszentegyháznak hét szentsége, hét főbenjáró bűne, hét erénye van; a Miatyánkban hét kívánság szerepel, a Szentlélek ajándéka ugyancsak hetet számlál. A szentségeket a szivárvány hét színével jelölték. A hetedik szentség a kék színnel jelölt házasság. Szűz Máriát hét öröm és hét szomorúság keserítette. Hét elítélendő magatartás vagy főbűn ismert, és az erények száma is hét.

Ki a Boldogasszony?

Boldogasszonyunk magában foglalja a Fény Őrzését, annak visszaadását.

Ő a kapuja életnek-halálnak és az újjászületésnek.

Ő az, aki Földanyai (Gabona Istennői) minőségeket hordozva befogadja a magot, s belőle sarjad minden földi élet.

Ő az, aki óvja, védi a Föld valamennyi teremtményét.

Ő az, aki táplálja testünket, lelkünket és szellemünket és a Föld valamennyi teremtményének.

Ő az, aki elengedi, s lebontja azt, aminek elérkezett az ideje, hogy visszakerülhessen az Élet örök körforgásába.

Boldogasszony hitünk jóval a Jézus előtti időre vezethető vissza. Bizonyosságot nehéz találnunk a ránk hagyományozódott gyűjtésekből, iratokból, hiszen a Római Katolikus egyház térhódítása után Szűz Mária tiszteletében élt tovább, s szinte egybe olvadt Boldogasszonyunk tiszteletével.

Szűz Mária időrendben hozzánk legközelebb álló Istennői minőség testet öltése. Időben távolodva népünk emlékezete megőrizte Nagyboldogasszonyunk számtalan arcát, Tündér Ilonát, Fekete Madonnát, a Magyarok Nagyasszonyát, a Napbaöltözött asszonyt, és még számtalan megnevezési formával illette a lélekben lakozó ősanya képet.

Boldogasszonyunk ősvallásunk Istenasszonya.  A Nagyboldogasszony elnevezés magyar sajátosság. Szűz Mária Boldogasszony elnevezéséből ered. Augusztus 15-én Szent István avatta ünneppé Magyarországon, és ajánlotta fel az országot Szűz Máriának.

Szűz Mária Boldogasszonyunk

A Magyar néphagyományban Ő a magyar Föld, amely össze van kapcsolva egy Égi magyar földdel, melyből folyamatosan újjászületik a magyar Élet. Boldogasszony ünnepeink az esztendő körén ciklikusan megjelenő időpillanatok, kapcsolódva a hét bolygóval, Holdanya erejével, a természet rendjével és kozmikus erejével.

Boldogasszony ünnepek társítása Szűz Mária ünnepeivel:

 • Földtiltó vagy eketiltó Boldogasszony – Szeplőtelen fogantatás
 • Gyertyaszentelő Boldogasszony – Mária tisztulása, Jézus bemutatása a templomban
 • Gyümölcsoltó Boldogasszony – Szűz Mária fogantatása
 • Sarlós Boldogasszony – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
 • Nagyboldogasszony  – Szűz Mária mennybemenetele
 • Kisboldogasszony – Szűz Mária születése
 • Olvasós Boldogasszony – Rózsafüzér Királynője

A Föld Anya teremtés köre…

az égi kör, ésa Nap útjának ideje, napjai.

Úgy mint:

 • Tavaszi napéjegyenlőség – március 20.
 • Nyári napforduló – június 21.
 • Őszi napéjegyenlőség – szeptember 22-23.
 • Téli napforduló – december 21.

A Magyar néplélek 7 Boldogasszonyt tart számon.

A hét Boldogasszony ünnepünk időrendi sorrendben:

 1. Földtiltó vagy eketiltó Boldogasszony…december 8.
 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony…február 2.
 3. Gyümölcsoltó Boldogasszony…március 25.
 4. Sarlós Boldogasszony…július 2.
 5. Nagyboldogasszony…augusztus 15.
 6. Kisboldogasszony…szeptember 8.
 7. Olvasós Boldogasszony…október 7.

Az Aranyasszony minőség egyszerre a legmagasztosabb női idea és az az érdemes cél, amelyet megvalósítani nőként születtünk.

A NŐ tudás őrző, de ehhez a nőnek fel kell ébrednie.

Fel kell ébrednie a több évezredes álomból, mely sokszor rémálommal volt egyenlő. S nem a bosszú vagy neheztelés ideje jött el, hanem a megbocsátással teljes, szeretettel teli továbblépésé. A valódi női bölcsességgel teli erő születik bennünk újjá a Földön. 

Ebben segít az AranyAsszony Iskola.

Olvass tovább az első évfolyamról, ami az AranyAsszony évkörével indul 2022. novemberében>>>

Szólj hozzá!