AranyAsszonyok: Az AranyKort Földre szülő asszonyok

AranyAsszonyok: az Aranykort Földre Szülő Asszonyok

Kik voltak az AranyAsszonyok?

Hagyományainkban az AranyAsszonyok NagyBoldogasszony, az IstenAnya beavatottjainak számítanak. Tudásuk a szakrális nőiség egyetemes bölcsességén alapult, elméjük éles és intelligenciájuk kiemelkedő volt, képzettek voltak az égi és a földi dolgokban, a ma vallásfilozófiainak mondott elméleti és a gyakorlati élet teendőiben egyaránt. Tudó, bölcs asszonyok voltak, akik papnői-táltosasszonyi-javasasszonyi, tanítói és stratégiai elméleti és gyakorlati tudásuk miatt voltak nagyrabecsült tagjai a közösségnek.

Javasasszonyi mivoltukban ismerték és használták a növények és a kövek gyógyító erejét, a kozmikus törvényeket és a természeti változási rendet; sebesülteket és betegeket gyógyítottak. Táltosasszonyi minőségükben szakrális és stratégiai kérdésekben bölcs szavukat a törzs vezetői kikérték, s ha kellet harcoltak a csatatéren is. Papnői minőségükben ott voltak a női életmisztériumok beavatásainál, segédkeztek a szüléseknél, mint bábák; nevelték és az asszonyszerepre felkészítették a fiatal lányokat; ők adták össze a mátkapárokat, és átsegítették a haldoklókat.

Milyen feladatot kapnak a mai AranyAsszonyok?

Az asszonyok magukban hordozzák a generációról-generációra átadott egyetemes női bölcsességet, ősi tudást és erőt, így az AranyAsszonyi tudás globális szinten a Föld egészén jelen volt és jelen van ma is. Az AranyAsszonyok elsődleges feladata ma a nő ébresztése, s a férfi ébredésének elősegítése, kettejük új egyensúlyának hívása, szövetségük táplálása, mely alapja a család, a nemzet, s a Föld felemelkedésének. A közösségek minden szintű újraszervezése, a kollektív minták gyógyítása és az Aranyasszony csillagbölcselet aktív használata a küldetés beazonosításában és mások erejükbe állításában. 

Születni kell-e az Aranyasszonyságra?

Gyakran teszik fel a kérdést, hogy AranyAsszonynak születni kell-e. A válasz igen. Születni kell. De nem elég ezzel születni. A hozott belső potenciálokat ki is kell nyitni, életgyakorlattá kell tenni és az egyes aranyasszonyi feladatkörökben folyamatos a fejlődés, érési folyamat. Az életté tétel, a Boldogasszonyság megélése, a szakrális nőiség és a szakrális évkör a természet rendje szerint alapvetések. Majd Rima Asszonyi szinteken a közösségért való szolgálatvitel, ma úgy is mondhatjuk, hogy női kör vezetése, segítése. A régi feladatkörök lefordíthatók és szerepeikre ma legalább akkora szükség van mint régen.

Kiválasztott-e az Aranyasszony?

A régi tradíciók szerint a kiválasztottság annyiban igaz, hogy a Rima asszonyokból lett Aranyasszonyi minőségben élő, szolgálatot vivők közül a legrátermettebbet választották ki a magasabb rendű feladatokra, úgy mint az AranyAsszony Tradíció tanítása, a  közösség vezetése, vagy éppen a vezető tanácsadása, küldetés-kísérete. Ma is létezik az Aranyasszony küldetés szerinti születés, de az út abban, hogy a bennünk rejlő hozott tehetségeket felébresszük, életté tegyük, majd elhívatottságunk szerint valóban küldetésként mások szolgálatában megéljük mind magasabb szinteken hosszú. Élethosszig tartó. Ahogy az arany minőségei között is van alacsonyabb karátú és magasabb. A fejlődés, a szolgálatban és a küldetésben megélt évek belső alkímiai folyamatában érik meg, nemesedik meg bárki is az Aranyasszony minőség képviseletére. Nem elegendő, bár fontos előjel, hogy valaki emlékszik egy-egy Rima asszony, Aranyasszony minőségben megélt előző életére. Az emlékezés fontos, gyakran egy-egy ilyen ráérzéssel, vízióval kezdődik az út. Az ébredés, ráébredés, emlékezés, tudatos visszatanulás, életgyakorlat és megélt küldetés.

Van-e Aranyasszony beavató szertartás?

Ez egy érdekes kérdés és sok nézőpontból lehet rátekinteni. Úgymond tisztán olyan beavatás, amelyben egycsapásra aranyasszonnyá lehet valaki nincsen. Avatási folyamatok vannak, melyekben az erőkre és bölcsességekre való emlékezés, a küldetés erők vállalása fontos stációk. Régen a Rima Asszonyok közül egy már Aranyasszony szólította magasabb küldetésbe a továbblépésre megérett tanítványt, onnantól az Aranyasszonyok magasabb szintű feladatok elvégzésére kezdték felkészíteni. Ezen feladatainak végzése közben a közösség onnantól nevezte Aranyasszonynak először, hogy a táltos ekként megnevezte, erőbe hívta. Ez az első megszólíttatás, felszólítás egyben felismerés és elismerés is volt a szakrális férfi közösség részéről is. Ez ma is fontos történés az Aranyasszonnyá válás útján. Ezzel együtt, ha van rá beavatás, akkor azt a ráébredés, önképzés, öngyógyítás, tanulás és önfejlesztés, küldetésbe és ezzel erőbe állás közben és után az élet és a szolgálat végzi el hosszú évek során.  Az egyes megélt évek, az élet hozta kihívások közepette is megélt eltántoríthatatlan küldetésvitel és az AranyAsszony Tradíció iránti folyamatos elkötelezettség a mérce. 

Ha valaki érzi a belső hívást, hogy érdemes kezdenie?

 A szakrális öntudatra és női bölcsességre ébresztő munka egyik legjobb alapja az évköri változási rend, azaz az ÉVKÖR megfigyelése és annak szakrális megélése, a természettel és világmindenséggel való együtt lélegzés és cselekvés.  Az AranyAsszony évkörének 12 szirmú virága, azaz a Női Teljesség Virága újra összekapcsol szakrális tudásunkkal, az asszonyi bölcsességgel, női teremtő erőnkkel; segít női szerepeink megélését; a hozzájuk fűződő megtapasztalásokat megélni; a nőiségünk csodáját felfedezni és ünnepelni.  Ahogy az emlékezetünkbe idézzük az ősi asszonyi tudást, visszatérünk a női erőnkbe, képessé válunk az élet minden területének harmonikus összerendezésére, de legfőképpen a kapcsolataink felemelésére, a szeretettel és Lélek-Jelen-Léttel való gyógyításra, az áldott erejű teremtésre, a kreatív alkotásra.

Az erőinkkel való újra találkozás során bennünk élő Istennőnkhöz méltón, újra Boldog Asszonyokká válhatunk. Mindezt küldetésének tartja és segíti az AranyAsszony Iskola. 

Az első lépés szerintem mindenképpen a saját nőiségünk, nőiességünk gyógyítása, az őserőkkel való kapcsolódás és az önfejlesztés.

Mit ajánlasz mi az első lépés, akár az Iskola keretein belül?

Az AranyAsszony évkör csoportja az első legjobb és biztos alapokat adó lépés. A ráébredést, az öngyógyítást, önképzést egyaránt segíti, miközben visszatanítja a szakrális női alapvető tudásokat, és segít visszatalálni a természeti változási rendhez, a szakrális alapjainkhoz.

 


Rengeteg érdekes és hasznos olvasnivaló, hangfelvétel és főleg sok gyakorlat, az FB AranyAsszony Körben kapcsolódás, életgyakorlat,  a személyes találkozási alkalmakkor szertartások, kapcsolódás vár, mellyel feltérképezzük a női személyiségtípusaitokat, a női erőforrásaitokat és elkezdjük átírni az egyéni, majd családi és közben a kollektív nőiség történetét is.

Új AranyAsszony Évkör csoport indul 2020. szeptember 21-én, bővebb információ és jelentkezési lehetőség itt>>> 


A nemzetet gondjaiból kivezető erő: a Magyar Szakrális Nő

„Anyahita Nagyboldogasszony, Ősanyánk a kezdet, a keletkezés, a születés, a Hunok, Magyarok Istenanyja a Napbaöltözött Nagyboldogasszony, Aranyasszony. Tőle ered mindennek az alapja, az alkotóképesség, akaraterő, ajándék, adomány. Utódai, lányai vitték tovább ősi tanait és szellemvilágát. ” (Hunasziz: Rimalányok)

A magyarság vonatkozásában ma méginkább fontos a nők szakrális értelemben vett öntudatra ébredése, az AranyAsszony tudás újjászületése. Méghozzá bennünk, mai magyar nőkben, az ősiből táplálkozva, de mindezt az újban és a modern környezetben is alkalmazva. Hiszen IstenAnya – akit régen SzarvasAnyaként tiszteltünk, s ma NagyBoldogAsszonynak hívunk – ölében ringatja a Kárpát-medencét ma is, bennünk lüktet őseink emlékezete és ereje.

Az AranyAsszony Iskola emblémája

Az újjászülető aranykornak meg kell teremtenie a szellemi alapjait, amely zsigereinkben jelen van őstudás formájában, s mindezt közel kell hozzuk a mai modern, urbánus nő számára és a fiatalok számára, akik többnyire beavatatlanul érkeznek felnőtt korukba. Az AranyAsszony pedig minden minőségében képes felemelni és NapErejében szeretni a férfit, melyből új szövetség és új egyensúly születik.  Az AranyAsszony Iskola ezt az őstudást eleveníti fel és adja át mindazoknak, akik e következő időszak meghatározó szellemiségét szeretnék követni családjukban, életükben.

Összefonjuk a múltat, jelent, jövőt, s vele az ősi tudást az új világ érdekében.

Várunk szeretettel az AranyAsszony Évkör csoportba, ami 2020. szeptember 21-én indul újra, bővebb információ és jelentkezési lehetőség itt>>> 

Írta: Pozsgai Nikoletta, Az AranyAsszony Iskola vezetője, NagyBoldogasszony papnője  www.aranyasszony.com

A cikk megjelent: 2013. decemberében a Magyarok Vásártere c. magazinban

 

 

 

Szólj hozzá!