Az AranyKort Földre szülő asszonyok

AranyAsszonyok: az Aranykort Földre Szülő Asszonyok

 ik voltak az AranyAsszonyok?

Hagyományainkban az AranyAsszonyok NagyBoldogasszony, az IstenAnya beavatottjainak számítanak. Tudásuk a szakrális nőiség egyetemes bölcsességén alapult, elméjük éles és intelligenciájuk kiemelkedő volt, képzettek voltak az égi és a földi dolgokban, a ma vallásfilozófiainak mondott elméleti és a gyakorlati élet teendőiben egyaránt. Tudó, bölcs asszonyok voltak, akik papnői-táltosasszonyi-javasasszonyi, tanítói és stratégiai elméleti és gyakorlati tudásuk miatt voltak nagyrabecsült tagjai a közösségnek.

Javasasszonyi mivoltukban ismerték és használták a növények és a kövek gyógyító erejét, a kozmikus törvényeket és a természeti változási rendet; sebesülteket és betegeket gyógyítottak. Táltosasszonyi minőségükben szakrális és stratégiai kérdésekben bölcs szavukat a törzs vezetői kikérték, s ha kellet harcoltak a csatatéren is. Papnői minőségükben ott voltak a női életmisztériumok beavatásainál, segédkeztek a szüléseknél, mint bábák; nevelték és az asszonyszerepre felkészítették a fiatal lányokat; ők adták össze a mátkapárokat, és átsegítették a haldoklókat.

Milyen feladatot kapnak a mai AranyAsszonyok?

Az asszonyok magukban hordozzák a generációról-generációra átadott egyetemes  női bölcsességet, ősi tudást és erőt, így az AranyAsszonyi tudás globális szinten a Föld egészén jelen volt és jelen van ma is. Az AranyAsszonyok elsődleges feladata ma a nő ébresztése, s vele a férfi ébredésének elősegítése, az Új Egyensúly hívása és táplálása, mely alapja a család, a nemzet, s a Föld felemelkedésének.

 A szakrális öntudatra és női bölcsességre ébresztő munka egyik legjobb alapja az évköri változási rend, azaz az ÉVKÖR megfigyelése és annak szakrális megélése, a természettel és világmindenséggel való együtt lélegzés és cselekvés.  Az AranyAsszony évkörének 12 szirmú virága, azaz a Női Teljesség Virága újra összekapcsol szakrális tudásunkkal, az asszonyi bölcsességgel, női teremtő erőnkkel; segít női szerepeink megélését; a hozzájuk fűződő megtapasztalásokat megélni; a nőiségünk csodáját felfedezni és ünnepelni.  Ahogy az emlékezetünkbe idézzük az ősi asszonyi tudást, visszatérünk a női erőnkbe, képessé válunk az élet minden területének harmonikus összerendezésére, de legfőképpen a kapcsolataink felemelésére, a szeretettel és Lélek-Jelen-Léttel való gyógyításra, az áldott erejű teremtésre, a kreatív alkotásra. Az erőinkkel való újra találkozás során bennünk élő Istennőnkhöz méltón, újra Boldog Asszonyokká válhatunk. Mindezt küldetésének tartja és segíti a budapesti Grál Házban működő AranyAsszony Iskola.

A nemzetet gondjaiból kivezető erő: a Magyar Szakrális Nő

“Anyahita Nagyboldogasszony, Ősanyánk a kezdet, a keletkezés, a születés, a Hunok, Magyarok Istenanyja a Napbaöltözött Nagyboldogasszony, Aranyasszony. Tőle ered mindennek az alapja, az alkotóképesség, akaraterő, ajándék, adomány. Utódai, lányai vitték tovább ősi tanait és szellemvilágát. ” (Hunasziz: Rimalányok)

A magyarság vonatkozásában ma méginkább fontos a nők szakrális értelemben vett öntudatra ébredése, az AranyAsszony tudás újjászületése. Méghozzá bennünk, mai magyar nőkben, az ősiből táplálkozva, de mindezt az újban és a modern környezetben is alkalmazva. Hiszen IstenAnya – akit régen SzarvasAnyaként tiszteltünk, s ma NagyBoldogAsszonynak hívunk – ölében ringatja a Kárpát-medencét ma is, bennünk lüktet őseink emlékezete és ereje.

Az újjászülető aranykornak meg kell teremtenie a szellemi alapjait, amely zsigereinkben jelen van őstudás formájában, s mindezt közel kell hozzuk a mai modern, urbánus nő számára és a fiatalok számára, akik többnyire beavatatlanul érkeznek felnőtt korukba. Az AranyAsszony pedig minden minőségében képes felemelni és NapErejében szeretni a férfit, melyből új szövetség és új egyensúly születik.  Az AranyAsszony Iskola ezt az őstudást eleveníti fel és adja át mindazoknak, akik e következő időszak meghatározó szellemiségét szeretnék követni családjukban, életükben. Összefonjuk a múltat, jelent, jövőt, s vele az ősi tudást az új világ érdekében.

Írta: Pozsgai Nikoletta, Az AranyAsszony Iskola vezetője, NagyBoldogasszony papnője  www.aranyasszony.com

Megjelent: 2013. decemberében a Magyarok Vásártere c. magazinban

 

 

 

Share This:

About Pozsgai Nikoletta

Pozsgai Nikoletta Katalin vagyok, kineziológus, életmód tanácsadó, nőiség-fejlesztő terapeuta, tréner NagyBoldogasszony papnője, az AranyAsszony Tradíció őrzője, s követe. A küldetésemben és hivatásom gyakorlásában tanári, természetgyógyászati végzettségeim (életmód tanácsadás-és terápia, kineziológia), tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát:)