Sophia-Gaia Kincsei

istennő, isteni női, sophia gaia
Sophia Istennő: isteni női bölcsesség

Sophia-Gaia Kincseinek Gyűjtése Közösségi összefogás keretén belül az Egyetemes Női Bölcsesség (Sophia/Szófia) Földünkön (Gaia) fellelhető emlékeinek összegyűjtését kezdeményezi az AranyAsszony Iskola. Az egyetemes nőiség és Isteni Női energia magyar és földtörténeti korszakairól informáló cikkek, könyvek ajánlóját, és elsősorban a tárgyi leletek fotóit, beküldeni, az Aranyasszony közösség Facebook oldalára>>> kérjük megosztani.

Két témában várjuk a megosztásokat:

1. Egyetemes FöldTörténelem Női /Istennői vonatkozású kincsei, leletei, beleértve a néprajzi munkákat is. A földtörténetének bármely korszaka érintett, legyen az modern kori vagy a régészeti korok bármelyikéből való.

2. Magyar/Kárpát Medence/Közép Európai vonatkozású leletek, feltárások, régészeti anyagok, néprajzi munkák, stb. A földtörténet bármely korszaka érintett, legyen az modern kori avagy a régészeti korok bármelyikéből való.

Amit várunk:

* elsősorban fellelhető tárgyi emlékekről, leletekről szóló képeket, cikkeket
* Nőiségtörténet/ Istennőkultuszok / Boldogasszony / Aranyasszony témában hasznos könyveket, írásokat
* a neten fellelhető írásokat, témában hasznos videókat
* aktuális témavonatkozású kiállítások információit

A projekt hátteréről:

Sophia-Gaia Kincsei címmel indítjuk útjára a kezdeményezést. A név választása fontos üzenetet hordoz korunk női számára. Egy Földön élünk, s nőiségünk okán összetartozunk a föld kerekén élő összes nőtársunkkal. Közös ősi női erőről beszélhetünk, s sajnos közös női fájdalomtestről is, benne megannyi női kollektív fájdalommal, negatív emlékkel nőiségünk, annak tisztelete és megbecsülése, illetve elsősorban annak hiánya tekintetében.

A projekt nem feminista hangvétellel indul, semmilyen szempontból nem férfiellenes. Sőt célja, hogy az örök női bölcsességre (ezt jelképezi Sophia) alapozva a modern nő legyen képes megbocsátani és meggyógyítani minden sérülését, amit férfitársai okoztak számára személyes, generációs, inkarnációs és kollektív szinteken. Amilyen mértékben a nő képes lehántani magáról múltbéli fájdalmai miatt felvett védekezéseit, lebontani a szíve köré, önvédelemből épített falakat; olyan mértékben tud beleállni Isteni Női erejébe, a szív bölcsességébe és tudja megélni, valamint közvetíteni az isteni végtelen szeretetet. A Nőiség gyógyulása pedig sorsdöntő a férfi szakrális öntudatra ébredésében és a közös jövőben egyaránt.

A Nő gyógyulása után képes legyen a Férfival új szövetséget kötni és a kettős isteni természet – egyébként ősmagyar – elve alapján mellérendelt módban teremteni, méghozzá a legtisztább és legteljesebb isteni szándék szerint a Földön földi mennyországot – Gaia-val kötött szerződése értelmében. 

Mit jelképez Sophia /Szófia?

Régen: A bölcsesség istennőjeként tisztelték az ókori görög kultúrában és az ókori misztérium iskolákban, később a korai keresztény közösségekben is.
Az Aranyasszony Iskola megfogalmazásában: a velünk született, bennünk élő érző-szerető-cselekvő női bölcsesség, örök női tudás jelképe. A PanSophia elve szerint a különböző földtörténeti korok Istennő/IstenAnya neveinek egyesítő alakja, mely egy szóban fejezi ki az Isteni Női aspektust, s vele az egyetemes női bölcsességet.

„Az Istennő archetípusának első – ismert- megjelenési formája a „Földistennő” (i.e. 30-25 ezer). Az istennők ábrázolása a késő paleolitikum Afrikájában, a Közép-Keleten, Európában, Amerikában sokkal elterjedtebb mint a férfialakoké, amelyek jóval később jelentek meg és számuk elenyésző a női alakokhoz képest.” (Eliade, 1998)

Ő, az ezerarcú istennő, ezer nevében, akit hívtak és hívnak:
Anahitaként a perzsa kutlúrában, Inannaként a sumérek, de felismerjük őt Ishtarként, Íziszként, Astarte, Aserah, Shekinah neveiben, Shaktiként Indiában, Taraként a Buddhizmusban, őt tiszteljük Máriában, s a magyarság Nagyboldogasszonyaként.
Bármerre megyünk a világon az isteni női JELEN-LÉT áthat mindent.
A NŐ ébred, s vele együtt emlékezni hív Gaia is

Gaia a  FöldAnya -egyik-  neve. Az emberrel kötött galaktikus szerződése értelmében Gaia teret és helyet adott az emberiség fejlődésének, melyért cserébe együtt emelkedik a bolygónk és az emberiség egyre magasabb dimenziókba. A ma élő embert emlékezteti Gaia ősi szövetségünkre, melyet több ízben súlyosan megszegett az ember. Az emlékezés folyamata mindig is fontos volt minden természeti nép kultúrájában és hitrendszerében; s soha nem volt ennyire fontos, mint manapság. Az ősi kultúrákban az Őrzők feladata volt emlékezni és gyakran emlékeztetni a múltra, a közösség múltjára, a Föld múltjára, a Tejút Galaxis múltjára, helyére és küldetésére a világegyetemben. 

Sophia-Gaia Földünk beavatott szent neve.  Gaia hatalmas szellemi isteni női energiát hordozó létező, az isteni végtelen szeretet jegyében továbbra is segíti fejlődésünket. Gaia emlékezni hívja a nőket, saját női isteni önmagukra, s mindazon emlékükre, amelyet ezen a földön élőkként valaha megéltek. Emlékezni az EGYségre, a szeretet nyelvére és saját isteni önvalónkra, galaktikus utunkra és beavatásainkra – s benne küldetésünkre és életfeladatainkra az itt és most Földjén.  Gaia és vele az emberiség kollektív amnéziában töltött időkből ébred.

Gaia és az emberiség, s minden élőlény sorsa  összefügg és CSAK EGYÜTT mehetünk tovább. Emlékezzünk együtt, tanuljunk múltjaink hibáiból, éljünk jobb jelent és építsünk egy istenibb jövőt. Együtt.

Személyes indíttatások

Egyik papnői nevem – publikus része – Sophia-Gaia Rosa, mely név egy beavatás élmény során érkezett és évekig bontogattam küldetésének és lényegének tartalmát. Az AranyAsszony Iskola alapításában már fontos szerepet játszott a felismert küldetés, tevékenységem és hivatásom egyik alapja az egyetemes Isteni szolgálata, az Ember szolgálat és ezen belül a Nőiség szolgálata, annak ébresztésével, gyógyításával a Földön. A földi és galaktikus életekre való emlékezés folyamatában felismert tudatosságok, szellemi tanítások engem is az emlékezés-emlékeztetés folyamatába hívtak  e Földre. Az Egység tudatosságára való emlékezés és emlékeztetés a gyógyulás és a lélek integrációjának útja, melyet szakmai tanulmányaim (elsősorban ide vonatkozóan a család és rendszerállítás, transzgenerációs kineziológia, szinkron terápia, stb.) mind hozzájárulnak mind saját emlékezésem, mind mások emlékezésének segítési folyamatában. Mindezek között Magyarnak születtem, a Kárpát Medence a hazám – mint az ősi emlékező és őrző birodalmak helyszíne ma is emlékezteti az itt lakókat isteni eredetükre-sorsukra és küldetésükre. Magyarságtudatom és hitem nem szélsőséges, hanem arany középutas, a középpont isteni erejében álló, hajdanvolt és mai Aranyasszonynak küldetésem a magyarság öntudatra ébresztése, a maghari szellemi tudás egyetemes gyökereinek táplálása, a belőle növő ÉletFa táplálása. Az Aranyasszony Tradíció  – magyarságban fennmaradt egyébként egyetemes tudáskincse kiemelt jelentősségű a Föld felemelkedésének folyamatában. Nőként, NagyBoldogasszony papnőjeként, az AranyAsszony Iskola szülőanyjaként emlékezem a megőrzött tudásokra, őrző vagyok magam is, aki teszi a dolgát a földi hétköznapok gyöngyökként felfűződő sorában.

FöldŐrzőként teszem és tettem a dolgom a nemzetközi és Kárpát-medencei horgonyzások folyamatában, a Krisztus-háló és a Mária-Háló építésében. Az IstenAnya lánya vagyok, itt a Földön pedig Gaia aranylánya. Gaia kérésére indítom el az emlékezés egy nagyobb kollektív útját, melyben fontosak a közösségi tettek, az együtt cselekvés. Könyveimmel, írásaimmal, az Aranyasszony Iskolával mindezt szolgálom. Hiszek Gaia álmában, a felemelkedés közös álmában és a földön megtapasztalható,  az istenivel megtermékenyült általunk a földre  teremtett mennyországban. Melyért a létezésünk minden szintjén mindannyiunknak tenni kell, a személyes felelősségvállalásaink nélkül nem létezik kollektív felelősségvállalás és felemelkedés sem. Tegyük a magunkét, vállaljuk saját színeinket és helyünket a teremtés közös szövetében, de tegyük ezt együtt, egymásért is jelenlévőkként.


írta: Pozsgai Nikoletta
***Sophia-Gaia Kincsei Felhíváshoz ****

Szólj hozzá!